DSpace ELibUkr Portal

ELibUkr-OA   

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу невиключних прав на використання твору

Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі ДОГОВІР) є договором приєднання, укладений між Вами (далі АВТОРОМ) і Проектом ELibUkr (далі ELibUkr).

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір приєднання - договір, умови якого встановлені ELibUkr, і який може бути укладений лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України "Про авторське право і суміжні права", іншого закону чи договору.

Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов'язків: літературні письмові твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  пластичні  твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені у в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" )

Мультидисциплінарний Відкритий електронний архів ELibUkr-OA - ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері ELibUkr в мережі Інтернет і доступний публіці з будь-якого місця і у будь-який час .

Розміщуючи свій твір у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA АВТОР приймає умови цього ДОГОВОРУ.

Твір не може бути розміщений у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA,  якщо він  порушує  права людини  на таємницю її особистого і сімейного життя,  завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA, кожний із співавторів приймає умови цього ДОГОВОРУ.

За цим ДОГОВОРОМ АВТОР передає ELibUkr на безоплатній основі невиключні права на використання твору на весь строк дії авторського права починаючи з моменту розміщення твору у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA, а саме:

- на використання Твору без одержання прибутку;

- на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);

- на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;

- на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;

- на включення Твору, як частини, до Мультидисциплінарного Відкритого електронного архіву ELibUkr-OA;

- на надання електронних копій Твору у відкритому доступі в мережі Internet;

- на подання Твору до загального  відома  публіки  таким чином,  що  її  представники  можуть  здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

- на розповсюдження твору на будь-якій території, з якої може здійснюватися доступ через мережу Інтернет до Мультидисциплінарного Відкритого електронного архіву ELibUkr-OA.

АВТОР гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам.

АВТОР гарантує, що на момент розміщення Твору у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується,

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено),

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує ELibUkr всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

АВТОР і ELibUkr зобов'язуються належним чином виконувати умови цього ДОГОВОРУ.

АВТОР зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам

Цей ДОГОВІР може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору у Мультидисциплінарному Відкритому електронному архіві ELibUkr-OA, а  також  якщо  договір   містить інші умови,  обтяжливі для АВТОРА.

Усі спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору,  вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно чинного законодавства України.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback